Mae Dinas Mawddwy yn bentref ym mhen deheuol Parc Cenedlaethol Eryri, Gwynedd, Gorllewin Cymru. Saif y pentref ymysg golygfedd mwyaf trawiadol yn y cydgyfeirio yr afonydd Cerist a Dyfi yng nghysgodd y bryniau Foel Benddin (543m) a Foel Dinas (478m). Mae gogledd yr A470 Cymru i ffordd de Cymru gan-yn pasio heibio i’r pentrefi ar y ffordd rhwng Dolgellau a Caersws. Mae digonedd o atyniadau yn yr ardal, yn arbennig ar gyfer rhai sy’n mwynhau bywyd awyr agored, gyda heicio, beicio, golff, gweld golygfedd, marchogaeth a saethu – i gyd ar gael yn yr ardal gyfagos. Gallwch fod yn y traethu godidog ar yr arfordir gorllewin Cymru mewn tua 20-30 munud mewn car. Neu ar gyfer y rhai sy’n hoffi her efallai y byddai’n well i chi i ddringo Cadaer Idris pa un yw 893m a yw un o gopaon mwyaf poblogaidd Cymru ar gyfer cerdded bryniau.

Ond nid oes angen i chi deithio ymhell ar gyfer teithiau cerdded dda, wrth i’r Dyffryn Dyfi a’r ardal leol i Dinas Mawddwy a yw cris-croesi gyda llwybrau a hawliau tramwy. Bydd beicwyr mynydd yn gwerthfawrogi naill ai’r coed llwybrau coedwig y Brenin neu’r treialon Fachynlleth. Mae’r ddau yn unig taith fer i ffwrdd ac mae llwybrau sy’n addas i deuluoedd a beicwyr mynydd mwy difrifol.