Croeso

Pentref yng nghanol Cymru ar ymyl ddeheuol Parc Cenedlaethol Eryri, Gwynedd, yw Dinas Mawddwy. Mae gennym lawer o lwybrau cerdded yma ac mae croeso cynnes i chi a byddwn wrth ein bodd petaech yn dod i aros i fwynhau cerdded yn y bryniau cyfagos.

Gwybodaeth Am Ddinas Mawddwy

Pentref ar ymyl ddeheuol Parc Cenedlaethol Eryri, Gwynedd, Gogledd Cymru yw Dinas Mawddwy. Saif y pentref ymhlith y golygfeydd mwyaf trawiadol sydd yma ble mae’r afonydd Cerist a Dyfi yn cyfarfod yng nghysgod bryniau Foel Benddin (543m) a Foel Dre / Dinas (478m). Mae ffordd yr A470 o Ogledd Cymru i Dde Cymru yn mynd heibio’r pentref rhwng Dolgellau a Chaersws.

Mae digonedd o atyniadau yn yr ardal, yn enwedig i’r rhai sy’n mwynhau’r bywyd awyr agored, gyda heicio, beicio, golff, golygfeydd, marchogaeth ceffylau, a saethu – i gyd ar gael yn yr ardal gyfagos. Gallwch fod ar y traethau gogoneddus ar arfordir gorllewinol Cymru mewn tua 20-30 munud yn y car. Neu i’r rhai sy’n hoffi her efallai y byddai’n well gennych ddringo Cader Idris sydd yn 893m neu Aran Fawddwy 905m yn rhai o gopaon mwyaf poblogaidd Cymru ar gyfer cerdded bryniau.

Ond nid oes angen i chi deithio’n bell am dro da, gan fod Dyffryn Dyfi a’r ardal lleol yn Ddinas Mawddwy â llwybrau a hawliau tramwy lu.
Bydd beicwyr mynydd yn gwerthfawrogi naill ai Llwybrau Coedwig Coed y Brenin neu Lwybrau Machynlleth. Dim ond taith fer i ffwrdd yw’r ddau ac mae yna lwybrau sy’n addas i deuluoedd a’r beicwyr mynydd mwy difrifol.