Melin Merion

Mae Melin Meirion yn cynnig amrywiaeth wych o ddillad, crefftau ac anrhegion, gyda siop goffi groesawgar a thiroedd sy'n addas i gŵn yn gwneud lle delfrydol i stopio wrth y porth i Eryri.
Meirion Mill Woollen Centre Ltd, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9LS
01650 531 311