Aberangell.
Llwybr rheilffordd i chwarel Hendre Ddu

Croeso i Aberangell. Dyma lle roedd y cynnyrch o’r chwareli yn ymuno a Rheilffordd Mawddwy. Gweler llwybr y tren bach ger yr afon is law.

Ffynnon y Seiri
Giatiau i Plas Cwmllegodig

Ffynnon y Seiri a Giatiau i Plas Cwmllegodig

Ar y dde mae Ffynnon a elwir Ffynnon y Seiri

Mae’r giatiau ger y bont sy’n arwain at Blas Cwmllegodig wedi dod o Ddinas Mawddwy sef hen giatiau a arweiniai i Blas y Dinas ger y Llew Coch

Inclen i chwarel Maes y Gamfa

Inclen i chwarel Maes y Gamfa

Chwarel Maes y gamfa

Gweithiwyd chwarel lechi a slab Maes-y-Gamfa rhwng 1889 a 1914. Roedd angen yr inclen ar gyfer cludo llechi o’r chwarel i’r felin brosesu.

Brithdir Goch

Hen furddun Brithdir Goch

Tŷ Mawr

Tŷ Mawr