Angen fersiwn argraffadwy o fap i ddilyn y daith gerdded hon?

Tai Newyddion
Translates to 'New Houses'

Cychwynnwch ger Tai Newyddion, gyferbyn â’r lle parcio – tai barics i weithwyr y gwaith plwm oedd rhain.

Bryn Hafod

Bu cyfnodau o weithio am blwm yma bob yn hyn a hyn ar hyd y canrifoedd, pan oedd y diwydiant yn ei anterth, tua 1870, roedd hyd at 80 o ddynion yn gweithio yma.

Tua 200 llath o’r gamfa mae craig noeth ar y dde, oddi ar hon yr arferid ffrwydro powdr du i ddathlu achlysuron arbennig.

Powdr Du
Ffôs Nant Camddwr

100 llath yn uwch i fyny mae olion y ffôs fawr lle dargyfeiriwyd Nant Camddwr rhag iddi foddi’r gwaith mwyngloddio.

Llwybr Llywelyn
'Llywelyn's Path'

Mae llwybr Llywelyn i’w weld ar ôl croesi’r bont, yn dringo wyneb y graig o’r dde i’r chwith. Roedd dau frawd (Llywelyn a Morys Moel Goch) yn cwrdd yn rheolaidd ar ben Graig Cywarch. Un diwrnod daeth yn storm ac aeth Morys i gysgodi dan Dap Morus Moel Goch, tra dihangodd Llywelyn lawr Llwybr Llywelyn.