Angen fersiwn argraffadwy o fap i ddilyn y daith gerdded hon?

Pentref Llanymawddwy

Roedd pum tafarn yn arfer bod yma – Credit, Crown, Sun, Bull bach a Bull Mawr

Dyma Brif Eglwys Sant Tydecho – eraill yn cynnwys Mallwyd, Cemaes a Garthbeibio.

Chwaraewyd peldroed a coits yn y fynwent.

Ffilmiwyd rhaglen The Owl Service yma a seiliwyd ar stori Blodeuwedd y Mabinogi.

Dywedir bod ysbryd yn y plas