Angen fersiwn argraffadwy o fap i ddilyn y daith gerdded hon?

Trosolwg o bob llwybr

Croeso Welcome Bienvenue Fáilte Benarrivata

Willkommen 欢迎来到 いらっしゃいませ Welkom

 

Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths

Mae Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths yn 46 milltir o 8 llwybr cerdded cylchol byr ag arwyddbyst o wahanol hyd ym Miosffer Dyfi a Pharc Cenedlaethol Eryri. Yr ardal gudd hon i’r gogledd o Fachynlleth a dwyrain Dolgellau yw lle mae’r ffordd ail uchaf yng Nghymru yn mynd â chi dros fwlch enwog Bwlch y Groes rhwng Dinas Mawddwy a Llanuwchllyn, a lle crwydrodd y Gwylliaid Cochion enwog yn yr 16eg Ganrif. Mae’r llwybrau’n cynnwys mynyddoedd, dyffrynnoedd dwfn, rhaeadrau, pontydd troed, rhostir a thir pori lle mae ffermwyr wedi creu bywoliaeth ers cenedlaethau.

Uchafbwyntiau Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths

Safleoedd o ddiddordeb ar hyd y llwybrau – eglwysi Sant Tydecho ym Mallwyd a Llanymawddwy, Pont Minllyn, Melin Meirion, Buckley Arms a Llew Coch, Ffynnon Cae Gwyn (canoloesol), cloch Y Plas ar ben porth y neuadd bentref, chwareli llechi yn Dinas Mawddwy, Adfail Foty Fach (hen lety porthmyn) Afon Clywedog, melin Dolobran Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cerist a llawer mwy………

Dyw’r golygfeydd ddim yn ddrwg chwaith!

The Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths are 46 miles of 8 short distance waymarked circular walking routes of various lengths in the Dyfi Biosphere and Snowdonia National Park. This hidden area to the north of Machynlleth and the east of Dolgellau is where the second highest road in Wales takes you over the famous Bwlch y Groes pass between Dinas Mawddwy and Llanuwchllyn, and where the infamous Red Bandits roamed in the 16th Century. The routes take in mountains, deep valleys, waterfalls, footbridges, moor and grazing land where farmers have carved a living for generations.

Highlights of the Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths

Sites of interest along the routes – St Tydecho churches in Mallwyd and Llanymawddwy, Pont Minllyn Bridge, Melin Meirion Mill, Buckley Arms and Llew Coch / Red Lion, Ffynnon Cae Gwyn Well (medieval), Y Plas (mansion ) bell, Slate quarries in Dinas Mawddwy, Foty Fach ruin (old drovers accomodation) Afon Clywedog, Dolobran mill National Trust Cerist and many more………

The views aren’t bad either!

IRISH

Na Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths– Is ionann na Cosáin Siúlóide agus 46 míle de 8 gcinn de bhealaí siúlóide ciorclacha gearra slímharcáilte ar fhaid éagsúla i mBithsféar Dyfi. Is é an ceantar ceilte seo lastuaidh de Machynlleth agus soir ó Dholgellau ná an dara bóthar is airde sa Bhreatain Bheag a thugann tú thar bhealach clúiteach Bwlch y Groes idir Cathair Mawddwy agus Llanuwchllyn, agus áit a ndeachaigh na Bandits clúiteacha Dearga ar fánaíocht sa 16ú hAois. Ar na bealaí tá sléibhte, gleannta doimhne, easanna, droichid coise, móin agus talamh féaraigh ina bhfuil slí bheatha snoite ag feirmeoirí leis na glúine.

Buaicphointí na gCosán Siúlóide – Mawddwy – Cosáin Siúlóide

Suímh inspéise ar na bealaí – eaglaisí Naomh Tydecho i Mallwyd agus Llanymawddwy, Droichead Phont Minllyn, Muileann Melin Meirion, Buckley Arms agus Llew Coch / Red Lion, Ffynnon Cae Gwyn (meánaoise), Y Plas (an Ard-Mhéara) i bhfad uainn, cairéil sclátaí i. Cathair Mawddwy, Foty Fach (seanchóiríocht na nÓglach) Abhainn Clywedog, muileann Dolobran National Trust Cerist agus go leor eile………

Níl na radharcanna go dona ach an oiread!

 

 

SPANISH

The Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths son 46 millas de 8 rutas de senderismo circulares señalizadas de corta distancia de varias longitudes en la Biosfera Dyfi. Esta área escondida al norte de Machynlleth y al este de Dolgellau es donde la segunda carretera más alta de Gales te lleva por el famoso paso de Bwlch y Groes entre Dinas Mawddwy y Llanuwchllyn, y donde deambulaban los infames Red Bandits en el siglo XVI. Las rutas recorren montañas, valles profundos, cascadas, pasarelas, páramos y pastizales donde los agricultores se han ganado la vida durante generaciones.

Aspectos destacados de los senderos para caminar – Mawddwy – Senderos para caminar

Sitios de interés a lo largo de las rutas: iglesias de St Tydecho en Mallwyd y Llanymawddwy, Pont Minllyn Bridge, Melin Meirion Mill, Buckley Arms y Llew Coch / Red Lion, Ffynnon Cae Gwyn Well (medieval), Y Plas (mansión) far, Slate canteras en Dinas Mawddwy, ruinas de Foty Fach (antiguo alojamiento de pastores) Afon Clywedog, molino Dolobran National Trust Cerist y muchos más………

¡Las vistas tampoco están mal!

FRENCH

Les Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths – Les sentiers pédestres sont 46 miles de 8 itinéraires de marche circulaires balisés à courte distance de différentes longueurs dans la biosphère Dyfi. Cette zone cachée au nord de Machynlleth et à l’est de Dolgellau est l’endroit où la deuxième plus haute route du Pays de Galles vous emmène sur le célèbre col Bwlch y Groes entre Dinas Mawddwy et Llanuwchllyn, et où les tristement célèbres bandits rouges erraient au 16ème siècle. Les itinéraires empruntent des montagnes, des vallées profondes, des cascades, des passerelles, des landes et des pâturages où les agriculteurs ont gagné leur vie pendant des générations.

Faits saillants des sentiers pédestres – Mawddwy – Sentiers pédestres

Sites d’intérêt le long des itinéraires – églises St Tydecho à Mallwyd et Llanymawddwy, Pont Minllyn Bridge, Melin Meirion Mill, Buckley Arms et Llew Coch / Red Lion, Ffynnon Cae Gwyn Well (médiéval), Y Plas (manoir) loin, carrières d’ardoise à Dinas Mawddwy, Foty Fach ruin (ancien logement des bouviers) Afon Clywedog, moulin Dolobran National Trust Cerist et bien d’autres………

Les vues ne sont pas mal non plus!

GERMAN

Die Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths sind 46 Meilen von 8 markierten Kurzstrecken-Rundwanderwegen unterschiedlicher Länge in der Dyfi-Biosphäre. In diesem versteckten Gebiet nördlich von Machynlleth und östlich von Dolgellau führt Sie die zweithöchste Straße in Wales über den berühmten Pass Bwlch y Groes zwischen Dinas Mawddwy und Llanuwchllyn, wo im 16. Jahrhundert die berüchtigten Roten Banditen umherstreiften. Die Routen führen durch Berge, tiefe Täler, Wasserfälle, Stege, Moore und Weiden, auf denen Bauern seit Generationen ihren Lebensunterhalt verdienen.

Höhepunkte der Wanderwege – Mawddwy – Wanderwege

Sehenswürdigkeiten entlang der Route – St. Tydecho-Kirchen in Mallwyd und Llanymawddwy, Pont Minllyn Bridge, Melin Meirion Mill, Buckley Arms und Llew Coch / Red Lion, Ffynnon Cae Gwyn Well (mittelalterlich), Y Plas (Herrenhaus) weit, Schieferbrüche in Dinas Mawddwy, Ruine Foty Fach (alte Viehtreiberunterkunft) Afon Clywedog, Dolobran-Mühle National Trust Cerist und viele mehr………

Die Aussicht ist auch nicht schlecht!

CHINESE

人行道 – Mawddwy – 人行道是 46 英里长的 8 条短距离路标,在 Dyfi 生物圈内有各种长度的圆形步行道。这个位于 Machynlleth 北部和 Dolgellau 东部的隐蔽区域是威尔士第二高的道路,您可以在这里穿越 Dinas Mawddwy 和 Llanuwchllyn 之间著名的 Bwlch y Groes 山口,以及臭名昭著的红土匪在 16 世纪漫游的地方。这些路线包括山脉、深谷、瀑布、人行天桥、荒野和牧场,农民世代以此为生。

步行道的亮点 – Mawddwy – 步行道

沿途景点 – Mallwyd 和 Llanymawddwy 的 St Tydecho 教堂、Pont Minllyn Bridge、Melin Meirion Mill、Buckley Arms 和 Llew Coch / Red Lion、Ffynnon Cae Gwyn Well(中世纪)、Y Plas(豪宅)远、Slate 采石场Dinas Mawddwy、Foty Fach 废墟(老司机住宿)、Afon Clywedog、Dolobran mill National Trust Cerist 等等…………

景色也不错!

Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths – rénxíngdào shì 46 yīnglǐ cháng de 8 tiáo duǎn jùlí lùbiāo, zài Dyfi shēngwùquān nèi yǒu gè zhǒng chángdù de yuán xíng bùxíng dào. Zhège wèiyú Machynlleth běibù hé Dolgellau dōngbù de yǐnbì qūyù shì wēi’ěrshì dì èr gāo de dàolù, nín kěyǐ zài zhèlǐ chuānyuè Dinas Mawddwy hé Llanuwchllyn zhī jiān zhùmíng de Bwlch y Groes shānkǒu, yǐjí chòumíng zhāozhù de hóng tǔfěi zài 16 shìjì mànyóu dì dìfāng. Zhèxiē lùxiàn bāokuò shānmài, shēngǔ, pùbù, rénxíng tiānqiáo, huāngyě hé mùchǎng, nóngmín shìdài yǐ cǐ wéi shēng.

Bùxíng dào de liàngdiǎn – Mawddwy – bùxíng dào

yántú jǐngdiǎn – Mallwyd hé Llanymawddwy de St Tydecho jiàotáng,Pont Minllyn Bridge,Melin Meirion Mill,Buckley Arms hé Llew Coch/ Red Lion,Ffynnon Cae Gwyn Well(zhōngshìjì),Y Plas(háozhái) yuǎn,Slate cǎi shí chǎng Dinas Mawddwy,Foty Fach fèixū (lǎo sījī zhùsù),Afon Clywedog,Dolobran mill National Trust Cerist děng děng…………

jǐngsè yě bùcuò!

Mae ardal Mawddwy yn le arbennig ac unigryw gyda Afon Dyfi yn llifo drwy ei chalon. Dyma ardal gyforiog o hanes, golygfeydd, natur, diwylliant a chymeriadau sydd wedi mowldio’r Dyffryn mynyddig hwn. Mae Mawddwy wedi bod yn gyrchfan i rai gafodd eu herlid dros y canrifoedd o gyfnod cyn hanesyddol y gaer sydd wedi cadw yr enw Dinas i ymgeledd Sant Tydecho, Owain Glyndwr, a Dugoed i Wylliaid Cochion. Cododd Dr John Davies Mallwyd bontydd i wella cysylltedd ynghyd a phontydd yn ysgrythurol i fywyd Crist yn ei gyfieithiad o’r Beibl i Gymraeg mewn iaith ddealladwy. Mae Llwybrau Mawddwy yn mynd a chi i nifer o’r safleoedd lle mae’r cysylltiad a’r uchod, ac mae gwefr i’w gael o droedio yn ôl traed Harri Tudur ar ei ffordd i faes Bosworth, y mawr a’r bach, yr arwr a’r dihiryn, y brenin a’r gwerin, y Cristion a’r anffyddiwr, yr anghydffurfiwr a’r Anglican i gyd wedi bod yma ac mae cyfle i chi adael eich hol.

The Mawddwy area is a special and unique place with the Dyfi River flowing through its heart. This is an area rich in history, scenery, nature, culture and characters that have shaped this mountainous Valley. Mawddwy has been a destination for those who were persecuted over the centuries from the pre-historic period of the fort which has retained the name Dinas in honour of Saint Tydecho, Owain Glyndwr, and Dugoed for the (Red Bandits) Gwylliaid Cochion. Dr John Davies Mallwyd built bridges to improve connectivity together with scriptural bridges to the life of Christ in his translation of the Bible into Welsh in an understandable language. The Mawddwy Trails take you to many of the sites where there is a connection with the above, and there is a thrill to be had from following in the footsteps of Henry Tudor on his way to Bosworth field, the big and the small , the hero and the villain, the king and the commoner, the Christian and the atheist, the nonconformist and the Anglican have all been here and there is a chance for you to leave your mark.

 

Mae Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths yn ffrwyth llafur nifer fach o wirfoddolwyr dan enw menter gymdeithasol o’r enw Cwmni Nod Glas Cyf. Sefydlwyd Cwmni Nod Glas Cyf yn 2012 gyda’r bwriad i wella economi, amgylchedd a chymdeithas ardal Mawddwy drwy ddenu arian nawdd i wneud prosiectau fyddai’n gwireddu’r amcanion hynny. Llwyddodd y Cwmni Cydweithredol i gael nifer o grantiau i brynu ac adnewyddu Hen Siop yng nghanol Dinas Mawddwy gyda busnesau lleol yn gwneud y gwaith ac mae’r Caffi sydd yn cynnig cyfleon i bobl o bob oed i gael profiad a gwaith yn y byd arlwyo, tra mae’r fflatiau yn cyfrannu at gynnal bwrlwm yn y gymuned a llety i unigolion lleol ar brisiau teg.

Derbyniwyd les ar goedwig yn Lawnt y Plas lle safai plasty Fictoraidd anferth Y Plas gyda 365 o chwareli gwydr ar un adeg sydd yn ased i’r gymuned ac mae rhan fwyaf o’r llwybrau cylchol yn cychwyn o’r ardal hon.

Mae wyth o lwybrau cylchol wedi eu hadnabod a’u datblygu yn y plwyf yn amrywio o filltir a hanner i ddeuddeg milltir gydag amrywiaeth yn eu hyd, a’u rhwyddineb. Gall y llwybrau fod yn gyfle i ddod i adnabod yr ardal ac yn fodd i weld ei gogoniannau.

Ariannwyd y llwybrau trwy wahanol grantiau – yn bennaf Ewrop a Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Chronfa Treftadaeth Y Loteri. Mae Cyfarwyddwyr Cwmni Nod Glas wedi treulio oriau yn trafod, cerdded, gweithio, cynnal cyfarfodydd, a chyfrannu yn ariannol i’r fenter hon gan eu bod a gweledigaeth i weld yr ardal yn ffynnu yn gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Gobeithio y gwnewch chi rannu ein gweledigaeth wrth gerdded y llwybrau.

 

The Llwybrau Cerdded – Mawddwy – Walking Paths are the result of the labour of a small number of volunteers under the name of a social enterprise called Cwmni Nod Glas Cyf. Cwmni Nod Glas was established in 2012 with the intention of improving the social, economy and environment of the Mawddwy area by attracting funding to carry out projects that would realize those objectives. The Co-operative managed to get several grants to buy and renovate an old shop in the centre of Dinas Mawddwy – Yr Hen Siop – with local businesses doing the work and the Cafe which offers opportunities for people of all ages to gain experience and work in the catering world, while the flats contribute to maintaining a buzz in the community and accommodation for local individuals at fair prices.

A lease was received on a forest in Lawnt y Plas where a huge 365 paned Victorian mansion Y Plas once stood which is an asset to the community and most of the circular paths start from this area.

Eight circular routes have been identified and developed in the parish ranging from a mile and a half to twelve miles with a variety in length and ease. The paths can be an opportunity to get to know the area and a way to see its glories.

The routes were funded through various grants – mainly Europe and the Welsh Government, the United Kingdom Government, and the Heritage Lottery Fund. The Directors of Cwmni Nod Glas have spent hours discussing, walking, working, holding meetings, and contributing financially to this initiative as they have a vision to see the area flourish socially, economically, and environmentally. We hope you will share our vision as you walk the trails.

 

Mae pob un o’r wyth llwybr hunan-dywys cylchol ag arwyddbyst gyda lliwiau gwahanol o fewn ardal cymuned Mawddwy, gyda phump yn cychwyn ac yn gorffen yn Ninas Mawddwy, tra bod y lleill yn cychwyn ac yn gorffen yn y tri phentref arall – Llanymawddwy, Mallwyd ac Aberangell.

Yma byddwch yn archwilio dyffrynnoedd prydferth, nentydd byrlymus, coetiroedd cysgodol a rhostir gwyllt gyda golygfeydd godidog. Bydd person gweddol ffit yn gallu mynd i’r afael ag unrhyw un o’r llwybrau gydag amser digonol ac ystyriaeth ar gyfer y tywydd. Mae’r holl deithiau cerdded yn dilyn hawliau tramwy cyhoeddus ac wedi’u harwyddo. Dilynwch y Cod Cefn Gwlad bob amser – https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/the-countryside-code-advice-for-countryside-visitors/?lang=cy

Oni bai eich bod yn negodi rhwystr, dylech aros ar y llwybrau bob amser. Peidiwch a chrwydro ar dir preifat heb ganiatâd y perchennog. Gwlad defaid yw Mawddwy, lle mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser (neu gadewch hwy ar ôl). Dilynwch y côd – https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/the-dog-walking-code/?lang=cy

Ystyriwch y tywydd bob amser a gwisgwch yn unol â hynny, yn enwedig os ydych yn archwilio’r llwybrau hiraf. Argymhellir yn gryf esgidiau cerdded cadarn. Gwiriwch y gwefannau www.metoffice.gov.uk  neu www.bbc.co.uk/weather  i gael rhagolygon y tywydd. Cofiwch barchu traddodiadau lleol a’r amgylchedd fel bod pawb sy’n dymuno rhannu swyn a harddwch anhygoel yr ardal unigryw hon o Fawddwy yn parhau’n rhydd i wneud hynny.

Llwybrau Caniataol – Saeth wen. Mae rhai llwybrau yn rai caniataol ble mae perchnogion tir yn darparu mynediad i’r llwybrau hyn yn wirfoddol ac yn dewis pwy a phryd all eu defnyddio.

 

All eight circular waymarked self-guided routes with different colours are within the Mawddwy community area, with five starting and finishing in Dinas Mawddwy, while the others and finishing in the other three villages – Llanymawddwy, Mallwyd and Aberangell.

Here you will explore intimate valleys, tumbling streams, shady woodlands and wild moorland with magnificent views. A reasonably fit person will be able to tackle any of the routes given adequate time and consideration for the weather. All the walks follow public rights of way and waymarked. Follow the Countryside Code at all times – https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/the-countryside-code-advice-for-countryside-visitors/?lang=en

Unless you are negotiating an obstruction, you should at all times stay on the paths. Do not wander over private land without permission from the owner. Mawddwy is sheep country, where dogs must be kept on a lead at all times (or left behind). Follow the code – https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/the-dog-walking-code/?lang=en

Always take account of the weather and dress accordingly, especially if you are exploring the longest routes. Strong walking boots are strongly recommended. Please check the www.metoffice.gov.uk or www.bbc.co.uk/weather websites  for a weather forecast. Please always remember to respect local traditions and the environment so that all those who wish to share the great charm and beauty of this unspoilt area of Mawddwy will remain free to do so.

Permissive Path – White arrow. Some paths are permissive where landowners voluntarily provide access to these paths and choose who and when they can be used.

 

Disgrifiad o’r Llwybrau

Mae pob un o’r llwybrau cylchol canlynol yn dechrau o faes parcio Lawnt y Plas Dinas Mawddwy sydd trwy’r adwy ger y Llew Coch a’r toiledau cyhoeddus – Llywbrau – Tanybwlch, Cerist, Cywarch, Cewydd a Foel Dre yn y cyfeirnod grid

SH 85858 14999

ar wahân i

Llwybr Postmon Llanymawddwy sef SH 90288 18999 (cychwyn yn y pentref)

Llwybr Dugoed Clywedog sef SH 86317 12562 (cychwyn ym mhentref Mallwyd)

Llwybr Aberangell sef SH 84382 10331 (cychwyn yn y pentref)

 

Description of the Routes

All the following circular routes start from Lawnt y Plas Dinas Mawddwy car park which is through the opening by the Red Lion  and public toilets.

The Tanybwlch Path, the Cerist Path, the Cywarch Path, the Cewydd Path and the Foel Dre Path

namely SH 85858 14999

apart from

Llanymawddwy Postman path SH 90288 18999 (starts in the village)

Dugoed Clywedog path SH 86317 12562 (starts in the village of Mallwyd)

Aberangell path SH 84382 10331 (starts in the village)